Terms and Conditions

#STAYHOMEWITHWISH – videokilpailun viralliset säännöt

Osallistuminen tai voittaminen ei edellytä ostoa. Ostoksen tekeminen ei paranna voittomahdollisuutta. Osallistujan on oltava vähintään 18-vuotias. Osallistumisaika päättyy 29.5.2020 kello 23:59 PST. Jokainen osallistuja voi osallistua korkeintaan yhdellä videolla jokaisen jakson aikana.

Osallistumisaika: Alkaa 13.4.2020 ja päättyy 29.5.2020 klo 23:59 PST.

Osallistumistapa: Osallistujat voivat osallistua korkeintaan yhden kerran: a) lisäämällä aktiivisen sähköpostiosoitteen ja Instagramin tai Facebookin käyttäjänimensä, b) lataamalla videon, jossa on Wish-sovelluksesta hankittu tuote käytössä, ja c) lisäämällä aihetunnuksen #StayHomeWithWish videon kuvatekstiin. 

Osallistumisvaatimukset: Jokaisen videon:

- täytyy olla korkealaatuinen (eli tarkennettu, hyvin valaistu ja selkeä)

- täytyy esitellä Wishiltä tilattu tuote

- ei saa sisältää musiikkia, joka vaatii lisenssin (jos tunnistat kappaleen tai olet kuullut sen jossain, sen käyttöön tarvitaan luultavasti lisenssi)

- ei saa sisältää epäsopivia kommentteja, kuten kiroilua tai suosituksia käyttää tuotetta väärin tai vaarallisella tavalla

- täytyy olla hyödyllinen/opastava tai yksinkertaisesti hieno.

Osallistumisoikeus: Tähän kilpailuun voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat henkilöt, joilla on voimassa oleva Wish-tili. Tämä kilpailu ei ole voimassa Quebecissa, Puerto Ricossa, Italiassa ja paikoissa, joissa sitä ei sallita. 

Voittajan valinta: Wish Marketing valitsee joka viikko mahdollisen voittajan seuraavia kriteerejä käyttäen: i) luovuus; ii) visuaalinen miellyttävyys; iii) viestin osuvuus ja selkeys; iv) äänen ja videon laatu. Videot, joita ei valita jakson voittajaksi, voivat osallistua seuraavaan kilpailujaksoon. Jokainen voittaja ilmoitetaan Wishin Instagram-tilillä ja Wishin Facebook-sivulla seuraavana maanantaina, joista viimeinen on 1.6.2020.

Palkinto, palkinnon lunastaminen: Voittajan viikoittainen palkinto on 3 000,00 $ (tai vastaava summa toisessa valuutassa) Wish Cash -valuuttaa. Potentiaalisiin voittajiin otetaan yhteyttä viestillä Wishin Instagram- tai Facebook-tilin kautta yksityisviestillä 17.4.20, 24.4.20, 1.5.20, 8.5.20, 15.5.20, 22.5.20 ja 30.5.20 viimeistään klo 17:00 PST. Jokaisen vahvistetun voittajan nimi ilmoitetaan Wishin Instagram-tilillä ja Wishin Facebook-tilillä seuraavana maanantaina, joista viimeinen on 1.6.20, tai pian sen jälkeen. Palkinnot lisätään voittajan Wish-tilille 21 päivän sisällä vahvistuksesta.

Jokaisella potentiaalisella voittajalla on velvollisuus seurata omaa tiliään koskien tähän arvontaan liittyviä muita ilmoituksia ja vastaanottoa. Oheiskulut ja kaikki muut kulut, joita ei ole näissä virallisissa säännöissä nimenomaisesti merkitty osaksi palkintoa, ja jotka voivat liittyä palkintoon, sen hyväksymiseen tai vastaanottamiseen tai palkinnon tai sen osan käyttämiseen, ovat yksinomaan palkinnon voittajan vastuulla. 

Tarjouksen sponsori: Tätä tarjousta, #StayHomeWithWish – Huhtikuun videokilpailua (tarjous), sponsoroi ja hallitsee ContextLogic Inc. nimellä Wish (hallinnoija). Instagram tai Facebook eivät millään tavalla sponsoroi, tue tai hallitse tätä tarjousta eikä tarjous liity millään tavalla Instagramiin tai Facebookiin. Osallistujat hyväksyvät, että Instagram tai Facebook eivät ole heille millään tavalla vastuussa mistään tähän tarjoukseen liittyvästä. Kaikki tähän arvontaan liittyvät kysymykset tulee osoittaa Wishin viralliselle Instagram-tilille.

Lisäehdot:

Wish-sovelluksen käyttöä koskevat Wishin käyttöehdot. Henkilötietojen käyttöä koskee Wishin tietosuojakäytäntö.

Yleiset ehdot: Hallinnoija pidättää itsellään oikeuden perua, keskeyttää tai muokata tarjousta harkintansa mukaan, jos petos, tekninen vika tai jokin muu syy vaarantaa kampanjaa. Hallinnoija pidättää itsellään oikeuden sulkea harkintansa mukaan arvonnasta ulos kenet tahansa, jonka havaitaan yrittävän vaikuttaa epärehellisin keinoin osallistumiseen tai tarjouksen toimintaan tai joka toimii tavalla, joka rikkoo näitä virallisia sääntöjä tai joka toimii epäurheilijamaisella tai haitallisella tavalla. Hallinnoija voi vaatia nähdäkseen asiakirjoja, joilla varmistetaan, että mahdollisella voittajalla on oikeus osallistua kilpailuun, sekä vaatia voittajaa täyttämään ylimääräisiä vastuuvapaus- ja verolomakkeita. Voittaja on yksin vastuussa kaikista kansallisista ja paikallisista veroista, jotka aiheutuvat palkinnon vastaanottamisesta, sekä kaikista muista maksuista tai kustannuksista, jotka liittyvät palkintoon. Hallinnoija ei korvaa mitään hukattua tai varastettua palkintoa tai sen osaa.

Vapautus: Hyväksymällä palkinnon voittaja sitoutuu, sovellettavan lain sallimissa määrin, i) vapauttamaan hallinnoijan vastuusta koskien kaikkia vaateita ja kanteita, jotka johtuvat osallistumisesta arvontaan tai liittyvät arvontaan tai johtuvat palkinnon vastaanottamisesta; ii) antamaan hallinnoijalle kaikki tarvittavat oikeudet käyttää, näyttää, muokata tai muuten hyödyntää osallistumisvideoita, mukaan lukien yksittäisiä kuvia tai muotokuvia, erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tarjouksiin, mainontaan ja muihin markkinointitarkoituksiin. Paitsi alueilla, joilla laki tämän estää, vastaanottamalla palkinnon voittaja antaa luvan käyttää voittajan nimeä (etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain), osoitetta (kaupunki ja osavaltio), persoonaa, ääntä ja/tai lainausta mainostarkoituksiin missä tahansa mediassa ilman lisämaksua tai korvausta. 

Vastuurajoitukset: Hallinnoija ei ole, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, vastuussa: a) virheellisistä tai epätäydellisistä osallistumistiedoista, johtuivatpa ne internetin käyttäjästä, tarjouksessa käytettävistä tai siihen liittyvistä laitteista tai ohjelmoinnista tai osallistumistietojen virheellisestä transkriptiosta; b) hukatuista, myöhässä tulevista, varastetuista, epätäydellisistä, kelpaamattomista, tulkintakelvottomista tai väärään paikkaan lähetetyistä osallistumisista; c) teknisistä tai inhimillisistä virheistä tai luvattomasta ihmisen toiminnasta, jotka voivat vaikuttaa tarjouksen osallistumisvideoihin tai tarjouksen hallintaan; d) osallistumisvideoiden virheistä, puutteista, keskeytyksistä, poistamisista, varkauksista, tuhoutumisista, luvattomasta käytöstä tai muutoksista; e) ihmisille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, mukaan lukien osallistujan tietokoneelle aiheutuvat vahingot, jotka voivat johtua suoraan tai epäsuorasti, kokonaan tai osittain, osallistujan osallistumisesta tarjoukseen tai materiaalin lataamisesta hallinnoijan verkkosivustolta tai sovelluksesta, riippumatta siitä onko hallinnoija tai kolmas osapuoli valmistellut materiaalin ja riippumatta siitä, onko materiaali yhteydessä sponsorin verkkosivustolle hyperlinkin kautta. Hallinnoija ei rajoita tai torju vastuutaan tavoilla, joka on vastoin lakia.