Terms and Conditions

#STAYHOMEWITHWISH videotävling: officiella regler

Inget köp krävs för att delta eller vinna. Ett köp av någon typ ökar inte dina vinstchanser. Deltagare måste vara minst 18 år. Tävlingsperioden avslutas 29 maj 2020 kl. 20.59 svensk tid. Högst ett bidrag per tävlande och period.

Tävlingsperiod: Från 13 april 2020 till 29 maj 2020 kl. 20.59 svensk tid.

Tävlingssätt: Deltagare kan skicka in högst ett tävlingsbidrag genom att: (a) inkludera en aktiv e-postadress och sitt Instagram- eller Facebook-användarnamn, (b) ladda upp en video där en vara som beställts från Wish-appen används och (c) använda #StayHomeWithWish i beskrivningen.

Villkor för bidrag: Varje video som skickas in bör:

– Hålla hög kvalitet (d.v.s. vara skarp och väl belyst utan otydlighet)

– Visa upp en produkt som beställts från Wish

– Ej inkludera musik som kräver en licens (musik som kan kännas igen eller som du har hört någon annanstans kräver troligtvis en licens)

– Ej inkludera olämpliga kommentarer såsom svordomar eller rekommendationer att använda produkten på fel sätt eller på ett stötande sätt

– Vara rolig, hjälpsam, lärorik eller helt enkelt cool

Behörighet: Tävlingen är öppen för personer som är minst 18 år gamla och som har giltiga Wish-konton. Tävlingen är ej tillgänglig i Quebec, Puerto Rico, Italien eller andra platser där detta förbjuds.

Val av vinnare: Varje vecka väljer Wish marknadsavdelning en potentiell vinnare baserat på följande faktorer: (i) kreativitet; (ii) hur visuellt tilltalande bidraget är; (iii) hur tydligt och relevant meddelandet är; (iv) ljud- och bildkvalitet. Bidrag som inte har valts under föregående period kan väljas i nästa period. Varje vinnare tillkännages på Wish Instagram och Wish Facebook efterföljande måndag till 01/06/2020.

Pris & utdelning av priser: Varje vecka belönas det vinnande bidraget med Wish Cash motsvarande 3 000 $ (eller motsvarande i lokal valuta). Potentiella vinnare kontaktas via Wish IG eller FB genom direktmeddelande 17/04/2020, 24/04/2020, 01/05/2020, 08/05/2020, 15/05/2020, 22/05/2020 och 30/05/2020 senast kl. 17.00 PST (följande dag kl. 02.00 svensk tid). Varje verifierad vinnare meddelas på Wish Instagram och Wish Facebook följande måndag till 01/06/2020 eller kort därefter. Priserna läggs till på vinnarnas Wish-konton inom 21 dagar av verifiering.

Varje potentiell vinnare är ansvarig för att övervaka sitt konto för meddelande och mottagande av annan kommunikation relaterad till denna sweepstakes. Ansvaret för oavsiktliga kostnader och alla andra kostnader och utgifter som inte specifikt anges som en del av ett pris i dessa officiella regler och som kan vara förknippade med utdelning, acceptans, mottagande och användning av hela eller någon del av det tilldelade priset vilar enbart på respektive prisvinnare. 

Kampanjsponsor: Denna kampanj, #StayHomeWithWish april månads videotävling (“Kampanjen”) sponsras och administreras av ContextLogic Inc. d/b/a Wish (“Administratör”). Denna kampanj är inte på något sätt sponsrad, godkänd, administrerad av eller associerad med Instagram eller Facebook och deltagarna accepterar att varken Instagram eller Facebook ska ha något ansvar gentemot dem relaterat till denna kampanj. Eventuella frågor om tävlingen bör riktas till Wish officiella Instagram-konto.

Ytterligare villkor:

Användning av Wish-appen regleras av Användarvillkoren för Wish. Användning av personuppgifter regleras av Wish integritetspolicy.

Allmänna villkor: Administratören förbehåller sig rättigheten att enligt eget omdöme avbryta, pausa eller ändra Kampanjen om bedrägeri, tekniska fel eller andra faktorer påverkar dess integritet. Administratören förbehåller sig även rättigheten att enligt eget omdöme diskvalificera personer som anses ha ändrat tävlingens process eller Kampanjen eller som har brutit mot dessa officiella regler eller betett sig på ett störande eller osportsligt sätt. Administratören kan kräva ytterligare dokumentation för att verifiera att en potentiell vinnare är berättigad till sin vinst samt kräva att de fyller i ytterligare dokument och skatteblanketter. Vinnarna ansvarar själva för statliga och/eller lokala skatter som pris medför samt för eventuella andra avgifter eller kostnader som det aktuella priset medför. Administratören ersätter ej förlorade eller stulna priser eller delar av pris(er).

Friskrivning: Genom att ta emot ett pris godkänner vinnaren (i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning) att (i) Administratören ej ska ansvara för anspråk eller stämningar som orsakas av deltagande i tävlingen, i anslutning till tävlingen, eller relaterat till mottagande eller användning av pris; (ii) Administratören har rätten att använda, visa, ändra och på andra sätt bruka varje tävlingsbidrag, inklusive individuella bilder eller likheter, för olika syften, inklusive marknadsföring, reklam och kampanjer. Såvida detta inte förbjuds av gällande lagstiftning utgör mottagande av ett pris vinnarens medgivande till att Administratören använder vinnarens namn (förnamn och efternamnets initial), adress (stad och län/land), bild, röst och/eller citat för marknadsföring i media utan vidare betalning eller godkännande.

Ansvarsbegränsning: Administratören ska i den utsträckning som tillåts av gällande lagstiftning ej ansvara för: (a) felaktig eller missledande information om tävlingsbidrag, vare sig detta orsakas av internetanvändare, av utrustningen som används för att programmera innehåll som används i kampanjen eller felaktig transkription av information gällande tävlingsbidrag; (b) borttappade, sena, stulna, ej kompletta, ogiltiga, oläsliga eller felaktiga tävlingsbidrag; (c) tekniska eller mänskliga fel eller obehörig åtkomst som kan orsaka fel vid behandling av tävlingsbidrag eller vid administration av kampanjen; (d) fel, utelämnande, störningar, radering, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till eller ändring av tävlingsbidrag; eller (e) skador eller förluster på person eller egendom som relaterar till tävlandes dator och vilket direkt eller indirekt, helt eller delvis har orsakats av tävlandes deltagande i kampanjen eller från nedladdning av material från Administratörens webbsida eller app, oberoende av huruvida Administratören eller en tredje part tillhandahöll materialet och oberoende av huruvida materialet länkas till sponsorns webbsida med en hypertextlänk. Administratören begränsar ej sitt ansvar i sådan utsträckning som förbjuds av lagen.