Terms and Conditions

#STAYHOMEWITHISH Officielle regler for videokonkurrence

Intet køb nødvendigt for at deltage eller vinde. Ingen former for køb vil øge dine chancer for at vinde. Skal være 18 år for at deltage. Deltagelsesperiode slutter den 29. maj 2020 kl. 23:59 PST. Maksimalt et bidrag pr. deltager pr. periode.

Deltagelsesperiode: Begynder den 13. april 2020 og slutter den 29. maj 2020 kl. 23:59 PST.

Deltagelsesmetode:  Deltagerne kan generere maksimalt ét indlæg ved at: (a) Inkludere en aktiv e-mailadresse og deres Instagram- eller Facebook-handle, (b) uploade en video af en vare i brug, der er bestilt via Wish-appen; og (c) Inkludere #StayHomeWithWish i deres videotitel. 

Deltagelsesskrav: Hver deltagervideo skal:

-Være af høj kvalitet (f.eks. i fokus, godt oplyst, uden rod)

-Vise et produkt bestilt fra Wish

-Ikke inkludere noget musik, der kræver en licens (hvis vi kan genkende den, eller du har hørt den andre steder, kræver den sandsynligvis en licens)

-Ikke indeholde upassende kommentarer, såsom upassende sprog eller anbefalinger om misbrug af produktet eller usikker brug af det

-Være sjove, hjælpsomme/lærerige eller bare cool

Kvalificering:Denne konkurrence er åben for: personer på 18 år eller derover med gyldige Wish-konti. Konkurrencen er ugyldig i Quebec, Puerto Rico, Italien og hvis den ikke er lovlig i dit land eller din stat. 

Valg af vinder: Hver uge vælger Wish Marketing en potentiel vinder baseret på følgende elementer: (i) kreativitet; (ii) visuel appel; (iii) meddelelsens relevans og klarhed; (iv) lyd og visuel kvalitet. Ethvert indlæg, der ikke er valgt i en tidligere konkurrenceperiode, er kvalificeret i den følgende konkurrenceperiode. Hver vinder annonceres på Wish Instagram og Wish Facebook førstkommende mandag indtil 1/6/20 .

Præmieindløsning: Den ugentlige præmie for den vindende indsendelse er Wish Cash til en værdi af $ 3000.00 (eller tilsvarende lokal valuta). Potentielle vindere vil blive kontaktet via Wish IG eller FB via en direkte meddelelse den (24/4/20, 1/5/20, 8/5/20, 15/5/20, 22/5/20 og 30/5/20) inden kl. 17:00 PST. Hver bekræftet vinder annonceres på Wish Instagram og Wish Facebook den førstkommende mandag indtil den 1/6/20 eller umiddelbart derefter. Præmier tilføjes vinderens Wish-konto inden for 21 dage efter verifikation.

Hver potentiel vinder er ansvarlig for at overvåge hans eller hendes konto for meddelelse om og modtagelse af anden kommunikation i forbindelse med denne konkurrence. Tilfældige udgifter og alle andre omkostninger og udgifter, der ikke specifikt er opført som en del af en præmie i disse officielle regler, og som kan være forbundet med tildeling, accept, modtagelse og brug af hele eller en del af den tildelte præmie, er alene den respektive præmievinders ansvar. 

Kampagnesponsor: Denne kampagne, #StayHomeWithWish video for april (“Kampagnen”) er sponsoreret og administreret af ContextLogic Inc. d/b/a Wish (“Administrator”). Denne salgsfremmende begivenhed er på ingen måde sponsoreret, godkendt, administreret af eller tilknyttet Instagram eller Facebook, og deltagerne er enige om, at hverken Instagram eller Facebook ikke har noget ansvar over for dem i forbindelse med denne salgsfremmende begivenhed. Eventuelle spørgsmål om denne konkurrence rettes til Wish' officielle Instagram-konto.

Yderligere vilkår:

Brug af Wish-appen styres af Brugsbetingelser for Wish. Anvendelse af personlige oplysninger reguleres af Wish' privatlivspolitik.

Generelle betingelser: Administrator forbeholder sig retten til efter eget skøn at annullere, suspendere eller ændre Kampagnen, hvis svig, tekniske fejl eller andre faktorer skader integriteten af den salgsfremmende begivenhed. Administrator forbeholder sig retten til efter eget skøn at diskvalificere enhver, der konstateres at manipulere med indgangsprocessen eller driften af Kampagnen eller handle i strid med disse officielle regler eller handle på en usportslig eller forstyrrende måde. Administrator kan kræve og gennemse dokumentation for at verificere den potentielle vinders berettigelse og kræve udfyldelse af andre dokumenter og skatteformular. Vinderne alene er ansvarlige for alle føderale, statslige og/eller lokale skatter, der opstår ved at gøre krav på en præmie og for andre gebyrer eller omkostninger forbundet med den relevante præmie. Administrator vil ikke erstatte mistede eller stjålne præmier eller komponenter i en præmie(r).

Frigivelse: Ved at acceptere en præmie accepterer vinderen, så fremt der er tilladt under gældende lovgivning, (i) at frigive og holde administrator uskadt fra og imod ethvert krav eller årsag til handling, der opstår som følge af deltagelse i eller i forbindelse med konkurrencer eller modtagelse eller brug af en præmie, (ii) at give administrator alle rettigheder til at bruge, vise, redigere og på andre måde udnytte hver indsendelse (deltagelse), herunder billeder eller skikkelse til forskellige formål, herunder promoverings-, annoncerings- og marketingformål. Med undtagelse af hvor det ellers er forbudt ved lov, udgør accept af en pris vinderens samtykke til vores brug af vinderens navn (fornavn og efternavnets forbogstav), adresse (by og stat), skikkelse, stemme og/eller tilbud til salgsfremmende formål i ethvert medie uden yderligere betaling eller vederlag. 

Ansvarsbegrænsninger: Administratoren er, i det omfang det er tilladt under gældende lov, ikke ansvarlig for: (a) forkerte eller unøjagtige indtastningsoplysninger, uanset om de er forårsaget af internetbrugere, af noget udstyr eller programmering, der er forbundet med eller brugt til promovering eller unøjagtig transkribering af deltagelsesoplysninger; (b) tabte, forsinkede, stjålne, ufuldstændige, ugyldige, uforståelige, ulæselige indlæg, eller indlæg der er sendt forkert; (c) enhver teknisk eller menneskelig fejl eller uautoriseret menneskelig indgriben, der kan forekomme ved behandlingen af salgsfremmende indlæg eller ved administration af kampagnen; (d) enhver fejl, undladelse, afbrydelse, sletning, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af indlæg; eller (e) enhver personskade eller skade på personer eller ejendom, herunder en deltagers computer, der direkte eller indirekte, helt eller delvist, kan være forårsaget af deltagerens deltagelse i kampagnen eller fra at downloade noget materiale fra administratorens websted eller app, uanset om administrator eller tredjepart har forberedt materialet, og uanset om materialet er forbundet til Sponsors websted ved hjælp af et hypertekstlink. Administrator begrænser eller udelukker ikke sit ansvar, hvor dette ville være ulovligt.