#STAYHOMEWITHWISH Officiële regels voor de videowedstrijd

Leah Levine

Je hoeft geen aankoop te doen om mee te doen of te winnen. Een aankoop van welke aard dan ook vergroot je winkans niet. Je moet 18 jaar of ouder zijn om mee te doen. De periode voor inzendingen eindigt op 29 mei 2020 om 23:59 PST. Maximaal één inzending per deelnemer per periode.

Periode voor inzendingen: 13 april 2020 tot 29 mei 2020 om 23:59 PST.

Inzendmethode: Deelnemers kunnen maximaal één inzending genereren door: (a) een actief e-mailadres en hun gebruikersnaam voor Instagram of Facebook toe te voegen, (b) een video te uploaden van een gebruikt artikel dat is besteld via de Wish-app; en (c) de hashtag #StayHomeWithWish toe te voegen aan het bijschrift van de video. 

Vereisten voor inzending: Elke video die wordt ingezonden, moet: 

  • Van hoge kwaliteit zijn (bijvoorbeeld scherp, goed verlicht, overzichtelijk)
  • Een product dat is besteld op Wish presenteren
  • Geen muziek bevatten waarvoor een licentie vereist is (als we het kunnen herkennen of als je het ergens anders hebt gehoord, heb je waarschijnlijk een licentie nodig)
  • Geen ongepast commentaar bevatten, zoals grof taalgebruik of aanbevelingen om het product te misbruiken of op een onveilige manier te gebruiken
  • Grappig, nuttig/leerzaam zijn of gewoon cool

Voorwaarden voor deelname: Deze wedstrijd staat open voor: personen van 18 jaar of ouder met geldige Wish-accounts. Deze wedstrijd is ongeldig in Quebec, Puerto Rico, Italië en alle andere rechtsgebieden waar dit soort wedstrijden verboden zijn. 

Selectie van de winnaar: Elke week selecteert Wish Marketing een potentiële winnaar op basis van de volgende elementen: (i) creativiteit; (ii) visuele aantrekkelijkheid; (iii) relevantie en duidelijkheid van de boodschap; (iv) audiovisuele kwaliteit. Elke inzending die niet is geselecteerd in een vorige wedstrijdperiode komt in aanmerking voor een volgende wedstrijdperiode. Elke winnaar wordt de volgende maandag bekendgemaakt op de Instagram- en Facebookpagina van Wish tot 1 juni 2020.

Prijs en toekenning: De wekelijkse prijs voor de winnende inzending is een equivalent van 3.000,00 € aan Wish Cash (of het equivalent in de lokale valuta). Potentiële winnaars worden door middel van een direct bericht via de Instagram- of Facebookpagina van Wish geïnformeerd op 17 april 2020, 24 april 2020, 1 mei 2020, 8 mei 2020, 15 mei 2020, 22 mei 2020 en 30 mei 2020 om 17:00 PST. Elke geverifieerde winnaar wordt de volgende maandag bekendgemaakt op de Instagram- en Facebookpagina van Wish tot 1 juni 2020 of kort daarna. Prijzen worden binnen 21 dagen na verificatie toegevoegd aan het Wish-account van de winnaar.

Elke potentiële winnaar is verantwoordelijk voor het controleren van zijn of haar account op kennisgevingen en ontvangst van andere berichten met betrekking tot deze sweepstakes. Incidentele kosten en alle andere kosten en uitgaven die niet specifiek zijn vermeld in deze officiële regels als onderdeel van een prijs en die kunnen worden geassocieerd met de toekenning, aanvaarding, ontvangst en gebruik van (een deel van) de toegekende prijs, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de respectievelijke prijswinnaar. 

Promotiesponsor: Deze promotie, de #StayHomeWithWish videowedstrijd van april (de "Promotie"), wordt gesponsord en beheerd door ContextLogic Inc, handelend als Wish (de "Beheerder"). Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door of geassocieerd met Instagram of Facebook en deelnemers gaan ermee akkoord dat noch Instagram, noch Facebook enige aansprakelijkheid jegens hen heeft met betrekking tot deze promotie. Alle vragen over deze wedstrijd moeten worden gericht aan het officiële Instagram-account van Wish.

Aanvullende voorwaarden:

Gebruik van de Wish-app valt onder de Gebruiksvoorwaarden van Wish. Het gebruik van persoonlijke informatie valt onder het Privacybeleid van Wish.

Algemene voorwaarden: De Beheerder behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Promotie te annuleren, op te schorten of te wijzigen als fraude, technische storingen of andere factoren de integriteit van de Promotie schaden. De Beheerder behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een persoon te diskwalificeren waarvan wordt vastgesteld dat deze het deelnameproces of de werking van de Promotie manipuleert, of die handelt in strijd met deze officiële regels of op een onsportieve of ontwrichtende manier handelt. De Beheerder kan documentatie opvragen en beoordelen om te controleren of een potentiële winnaar in aanmerking komt voor deelname en kan aanvullende vrijgaven en belastingformulieren opvragen. Winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele federale en/of lokale belastingen die zij verschuldigd zijn door het claimen van een prijs, en voor alle andere vergoedingen of kosten die verband houden met de toepasselijke prijs. De Beheerder zal geen verloren of gestolen prijzen of onderdelen van een prijs/prijzen vervangen.

Vrijgave: Door een prijs te aanvaarden, stemt de winnaar ermee in om, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving (i) de Beheerder vrij te stellen en te vrijwaren van elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit deelname aan of verband houdt met de Wedstrijd of ontvangst of gebruik van een prijs; (ii) de Beheerder alle rechten te geven die vereist zijn om elke inzending, inclusief elke individuele afbeelding of gelijkenis, te gebruiken, weer te geven, te bewerken en anderszins te exploiteren, voor verschillende doeleinden, waaronder promotie-, reclame- of andere marketingdoeleinden. Behalve indien wettelijk verboden, houdt aanvaarding van een prijs in dat de winnaar instemt met het gebruik door de Beheerder van de naam van de winnaar (voornaam en voorletter van achternaam), zijn of haar adres (stad en staat), gelijkenis, stem en/of citaat voor promotionele doeleinden in alle media, zonder verdere betaling of tegenprestatie. 

Beperking van aansprakelijkheid: Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet is de Beheerder niet verantwoordelijk voor: (a) onjuiste of onnauwkeurige informatie in inzendingen, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door internetgebruikers, door apparatuur of programmering die verband houden met of gebruikt worden door de Promotie of onnauwkeurige transcriptie van informatie in inzendingen; (b) verloren, late, gestolen, onvolledige, ongeldige, onverstaanbare, onleesbare of verkeerd geadresseerde inzendingen; (c) elke technische of menselijke fout of ongeoorloofde menselijke tussenkomst die zich kan voordoen bij de verwerking van inzendingen voor de Promotie of bij het beheer van de Promotie; (d) elke fout, weglating, onderbreking, verwijdering, diefstal of vernietiging, of ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van inzendingen; of (e) letsel of schade aan personen of eigendommen, met inbegrip van de computer van een deelnemer, die direct of indirect geheel of gedeeltelijk kan worden veroorzaakt door deelname van de deelnemer aan de Promotie of door het downloaden van materiaal van de website of app van de Beheerder, ongeacht of de Beheerder of een derde het materiaal heeft ontwikkeld en ongeacht of het materiaal via een hyperlink met de website van de Sponsor is verbonden. De Beheerder beperkt of sluit zijn aansprakelijkheid niet uit indien of voor zover dit onwettig zou zijn. 

Règlement officiel du Concours vidéo #STAYHOMEWITHWISH
Regras Oficiais do Sorteio de Vídeos - #STAYHOMEWITHWISH
Related Posts
Wish #BacktoSchool Official Contest Rules
Wish #BacktoSchool Official Contest Rules
#WishPetGames Official Contest Rules
#WishPetGames Official Contest Rules
#SpringWish Official Contest Rules
#SpringWish Official Contest Rules

Comment

Stay updated with the blog